++ ยินดีต้อนรับ ++ สู่โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72230 โทร. 035-597195
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
หนังสือพิมพ์วันนี้
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ ออนไลน์
คม ชัด ลึก
 
ดูทีวีออนไลน์
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา "โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ"โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และ คณะ

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑นายกมล ศรีมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
ประจำปี ๒๕๕๗

  ข่าวประชาสัมพันธ์
+++ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ +++
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุดระบำนางกอย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
+++ 1 ทศวรรษ สพฐ. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการสาธิตการสอน
โดยใช้ E-learning , Multipoint และ Tablet นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร+++
+++14 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับรางวัลเหรียญทอง+++
การแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

+++18 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนดั ศรีตำบล+++
ผลการประเมิน "ผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไข"

++แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 คลิกที่นี่++

ข่าว / บทความ การศึกษา

หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72230
โทร. 035-597195

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี ๒๕๕๔

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 62
ได้รางวัลหรียญทอง
ระดับภูมิภาค ที่ จ.ระยอง

แข่งขันอัจฉริยะไอที
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 62
ได้รางวัลหรียญเงิน
ระดับภูมิภาค ที่ จ.ระยอง
แข่งขันสร้างภาพปะติด
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 62
ได้รางวัลหรียญทอง
ระดับภูมิภาค ที่ จ.ระยอง
เข้าร่วมแข่งขัน
สภานักเรียน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 62
ที่ จ.ระยอง
กิจกรรมวันอาเซียน
จัดนิทรรศการให้ความรู้
ในกลุ่มโรงเรียน


นักเรียนชั้น ป.6 , ม.3
รับประกาศนียบัตร
ปีการศึกษา 2555

เผยแพร่ความรู้อาเซียน
ให้กับโรงเรียนในกลุ่ม
โพธิ์แก้ว

ครูแดให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ทำปุ๋ยหมักใช้ใน
โรงเรียน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงคณะครูอบรมปฏิบัติธรรม
โรงเรียนดี ศรีตำบล
ณ วัดไทรงามฯร่วมกิจกรรมเมืองจราจร
ปลอดภัยที่ห้างโรบินสัน
จัดโดยโตโยต้ากิจกรรมฝึกอบรม
การป้องกันอัคคีภัย
ให้กับนักเรียนงานวันครูครั้งที่ 56
จัด ณ สพป.สพ.1สจ.สุชาติแจกของขวัญ
ให้กับนักเรียน

 

กิจกรรมอบรม BBL ระดับชั้นอนุบาล