นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ทักษะวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนเข้าแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัังที่ 61
ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคกลางและตะวันออก

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2555
ถวายแด่วัดสารภี

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชิน

ดัชมิลล์จัดกิจกรรมและ
มอบของรางวัลให้กับนักเรียน

กิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย
ของเทศบาลตำบลท่าเสด็จให้กับนักเรียน
ร่วมกิจกรรมเมืองจราจรปลอดภัย
ที่ห้างโรบินสัน ซึ่งจัดโดยโตโยต้า
คณะครูอบรมปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ณ วัดไทรงามธรรมธราราม
งานวันครูครั้งที่ 56
จัด ณ สพป.สพ.1
สจ.สุชาติ แจกของขวัญให้กับนักเรียน
กิจกรรมอบรม BBL ระดับชั้นอนุบาล
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
     

มีต่อ